DLACZEGO OSTEOPATIA STANĘŁA NA GŁOWIE? - Systema

DLACZEGO OSTEOPATIA STANĘŁA NA GŁOWIE?

EVOST 2013

Studiując książki napisane przez Andrew Taylora Still’a staramy się odtworzyć podstawowy algorytm do „odkrywania osteopatii”, jak sam zwykł mawiać. Na ich podstawie możemy zauważyć jasną hierarchię i chronologię oraz wyróżnić podstawowy algorytm nauczania-odkrywania osteopatii:

 • Naturalne procesy i mechanizmy zachodzące we wszystkich organizmach i odzwierciedlenie ich złożoności w Naturze
 • Obserwacja tych procesów
 • Filozoficzne oddzielenie mechanizmów od tej złożoności
 • Koncept ( sformułowanie i spisanie filozofii)
 • Nauka (weryfikacja i dalsza szczegółowa elaboracja konceptu: tłumaczenie praw rządzących we wszystkich układach i obszarach ciała
 • Zastosowanie i praktyczna adaptacja wszystkich procesów, skutkujących rozwojem i opisem określonych testów i technik
 • Co obserwujemy dzisiaj?

Edukacja osteopatyczna „stanęła na głowie”

 • Testy i techniki są nauczane, zazwyczaj po krótkim przypomnieniu anatomii danego obszaru, która w dodatku zwykle ograniczona jest do najbardziej kluczowych i podstawowych elementów mechanicznych. Ostatnia część algorytmu osteopatycznego, która powinna powstać w sposób naturalny, jako logiczna konkluzja na końcu całego procesu, jest teraz pozycjonowana, jako główna lub jak zasugerował Borthoft w swojej książce „Wholeness of Nature” z 1999 r. „jest to niczym poszukiwanie mleka, zaczynając od sera.”

Jeśli Natura jest jednością, to jej mechanizmy i procesy powinny być logiczne. Zdaniem autora jest to pierwsze poślizgnięcie się i utrata równowagi oraz zboczenie z pierwotnej ścieżki osteopatycznej.

Ogromne znaczenie ma to, aby podstawowy algorytm był wykonywany we właściwej kolejności (chronologii), w innym wypadku wynik końcowy będzie inny. Jakakolwiek interwencja lub zmiana w podstawach algorytmu będzie mieć niezamierzone konsekwencje i prowadzić będzie do zupełnie innego wyniku końcowego.

Wyjaśnienie na przykładzie parzenia kawy

Podstawowy algorytm parzenia kawy z „Nespresso Georga Cluneya”:

 • Postaw maszynę na stabilnym podłożu
 • Podłącz do sieci elektrycznej
 • Napełnij pojemnik wodą
 • Włącz maszynę, a kiedy woda się zagotuje
 • Wybierz taką kapsułkę do kawy, jakiej chcesz użyć
 • Otwórz pokrywę i włóż kapsułkę w odpowiednim kierunku i zamknij pokrywkę
 • Włóż kubek lub inny pojemnik pod maszynę
 • Naciśnij kubek „espresso” lub „lungo” w zależności od typu kapsułki i kubka, jakich użyłeś
 • Poczekaj aż maszyna skończy pracę zanim zabierzesz spod niej kubek
 • Ciesz się dobrą kawą

Każda zmiana chronologii lub pominięcie, którejś czynności będzie prowadziło do innego wyniku końcowego.

Nawet kiedy osteopaci lub inne osoby intelektualnie znają część procesów i mechanizmów działających w Naturze to nie oznacza to, że POZNALI je w holistyczny sposób, czyli ZOBACZYLI – DOŚWIADCZYLI – ROZPOZNALI, jako te procesy, które ujawniają nam się we wszystkich aspektach życia codziennego.

Ten brak holistycznej integracji wiedzy intelektualnej jest głównym problemem, który nie jest łatwy do rozwiązania. Może być częściowo zrekompensowany w kontekście zawodowym, w przypadku prowadzenia praktyki klinicznej, ale wtedy wszystko zależy od praktykujących, którzy sami cierpieli na syndrom „postawienia wszystkiego do góry nogami”, ponieważ od 1908 roku jest to coraz bardziej popularne (jak zademonstrujemy to później).

W ramach Evost Fellowship próbowaliśmy innego, ale skutecznego sposobu. Zabieraliśmy naszych świeżo upieczonych osteopatów w prawdziwą Naturę. (Radykalna zmiana środowiska, z którym są zaznajomieni: Pustynie afrykańskie i namibijskie: Kalahari, Namib, Damaraland, Delta Kuiseb i Kaokoveld-Kunene) i pozwalaliśmy im Zobaczyć – Doświadczać oraz Rozpoznawać procesy zachodzące w Naturze, w kontekście w którym nie są upośledzone przez wąskie spojrzenie zawodowe lub syndrom „postawienia wszystkiego na głowie”, podczas gdy znajdowali się w obcym środowisku i okolicznościach (obozowanie w buszu lub na pustyni) Większość osób, która zdobywa takie doświadczenie, chętniej przenosi holistyczne doświadczenia do ich życia zawodowego i osobistego.

A.T. Still zapomniał (?) lub nie wiedział jak dokonać takiej integracji (?) w jego oryginalnym systemie kształcenia, a rezultat tego pierwszego potknięcia, w rzeczywistości otworzył drzwi do wszystkich późniejszych pomyłek i zbaczania ze ścieżki coraz dalej i dalej od oryginalnego algorytmu osteopatycznego.

Warto zauważyć, że najmniejszy błąd w każdym podstawowym algorytmie, staje się gigantyczny, ponieważ jest powtarzany, a tym samym komplikuje się, podczas gdy zwiększa się jego rozmiar, lub masa…

„A.T. Still był znany z tego, że nie uczył sposobu prowadzenia terapii” lub „Moim celem w tej pracy jest nauczanie praw tak, jak ja je rozumiem, a nie reguł”. Nie daję uczniowi instrukcji, żeby popchnął lub pociągnął konkretną kości…” pomimo tych, lub podobnych cytatów, których jest niezliczona ilość we wczesnej literaturze osteopatycznej, czy obranie odmiennej ścieżki było nieumyślnym „wyborem”?

Teoria systemowości oraz teoria złożoności, podobnie jak memetyka oraz matematyka fraktalna pokazują, że zjawisko „zbaczania ze ścieżki” zwykle jest wynikiem drobnych zmian w podstawowym algorytmie, ale prowadzi do poważnych konsekwencji, ponieważ podstawowy algorytm jest powtarzany lub odtwarzany (fraktalne iteracje). Podczas gdy zawiłość całej profesji wzrasta poprzez przekształcenie coraz większej ilości myślących-piszących-uczących – wykonujących osteopatię terapeutów w zmniejszającą się liczbę osób będących osteopatami.

To zjawisko jest prawdopodobnie odpowiedzią na główne pytanie – „dlaczego”?, ale co z pytaniem „jak”?

Wracając do podstaw algorytmu osteopatycznego:

 1. Naturalne procesy i mechanizmy zachodzące we wszystkich organizmach
 2. Odzwierciedlenie ich złożoności w Naturze
 3. Obserwacja tych procesów
 4. Filozoficzne oddzielenie mechanizmów od tej złożoności
 5. Koncept ( sformułowanie i spisanie filozofii)
 6. Nauka (weryfikacja i dalsza szczegółowa elaboracja konceptu: łumaczenie praw rządzących we wszystkich układach i obszarach ciała)
 7. Zastosowanie i praktyczna adaptacja wszystkich procesów
 8. Skutkujących rozwojem i opisem określonych testów i technik

Możemy zauważyć:

 • Znaczenie pierwszych dwóch kroków istotnie zmalało, nie mówiąc, że niemalże zostały wykluczone już u genezy powstania lub conajmniej bardzo wcześnie w historii nauczania osteopatii…
 • Trzeci i czwarty krok, które są logicznym wnioskiem z pierwszych dwóch, obecnie są zazwyczaj podsumowane w kilku jednostkach nauczania „ex cathedra” i prawdopodobnie dlatego, że zostały przedwcześnie „odcięte” od swoich podstaw lub korzeni. Dziś są zredukowane do kilku luźno i losowo wybranych cytatów, takich jak najbardziej wywyższany i kompletnie niezrozumiany: „reguła tętnic jest nadrzędna” (który, tak przy okazji, jest niepoprawne i niekompletnie cytowany)
 • To prowadzi nas, jako obserwatorów do piątego punktu: nauki.

Większość nauki opublikowanej o Życiu i Formie pochodzi z medycyny i jest najbardziej dostępna, od początku była z wdzięcznością używana w edukacji osteopatycznej. Fakt, który nie był problemem w początkowych latach (1870), czyli nauka anatomii, stał się problemem „w czasach plonów”. Ale ta tradycja została utrwalona bez kwestionowania lub obserwowania jaki był rozwój publikacji anatomicznych… kolejne niedopatrzenie, które miało prowadzić do poważnych konsekwencji dla edukacji osteopatycznej. Jako anatom oraz osteopata, autor odrobił swoją pracę domową…

W skrócie: podczas, gdy zakres programu nauczania medycznego rósł w sposób wykładniczy przez ostatnie 100 lat, czas szkolenia nie zmieniał się wraz z nim. Na której więc dziedzinie i czasie niezbędnym do jej edukacji użyto piły mechanicznej… tak… na anatomii.

Największy problem polega jednak na tym, że masakra piłą mechaniczną została nie tylko przeprowadzona na naukach anatomii na całym świecie, ale znalazła również zastosowanie w większości książek i atlasów… Anatomia, tak bliska podstawom nauk osteopatycznych, jest jedyną nauką medyczną, której ilość maleje w programie nauczania, jest publikowana coraz mniej dokładnie oraz szczegółowo od roku ok 1920 roku lub I Wojny Światowej.

Pozostałe publikacje nauk „medycznych” nie są wcale, lub są słabo zaadaptowane do filozofii nauczania osteopatii; powodując, że „odcięcie od korzeni” podstawowego algorytmu jest jeszcze większe, przynajmniej na poziomie edukacyjnym….

• Tak więc dochodzimy do ostatniej części (6) pochodzenia podstaw algorytmu, który zdaniem autora powstaje nieproporcjonalnie i jest całkowicie przesadzony i przeceniony w dzisiejszym szkoleniu osteopatycznym.

Według autora, drugą poważną serią potknięć było tym, co wyprowadziło większość osteopatów na manowce, o 180° od pierwotnych obserwacji, filozofii i koncepcji osteopatii…

Można powiedzieć, że obecny, powszechnie używany algorytm jest prawie dokładnym przeciwieństwem oryginału zarówno z filozoficznego i niefilozoficznego punktu widzenia.

A.T. Still „Philosophy of Osteopathy” 1899, strona 28 rozdział „Osteopata powinien poszukiwać zdrowia”
„Poszukiwanie zdrowia powinno być celem lekarza. Każdy może znaleźć chorobę.
Powinien odbyć wielką podróż pośród wartowników…”

A.T. Still „ Philosophy of osteopathy”1899 Kirksville Missouri, przedmowa: „Gdy zobaczyłem innych, którzy jedynie prześlizgnęli się po powierzchni nauki (osteopatii), biorących pióro, aby pisać książki o osteopatii (…) stwierdziłem, że piją z fontann narkotyków ze starej szkoły, ciągnąc naukę z powrotem do tych systemów, od których sam odszedłem tak wiele lat temu i zdałem sobie sprawę, że głodni studenci są gotowi połknąć taką mentalną truciznę…”

Przegląd niektórych losowych słów kluczowych i tego jak często pojawiają się one w książkach A.T. Still’a (1899, 1902, 1908, 1910) pod hasłem:
„Ce dont le cœur est plein, la bouche déborde…” To, czego było pełne serce, przepełniło usta … na 1293 stronach.
Forma: 907
Normalny: 476
Prawa: 432
Zdrowie: 416
System: 409
Lezja: 28
Korekcja: 13

A.T. Still „Philosophy of osteopathy” 1899 Kirksville Missouri, przedmowa „Moim celem w tej pracy jest nauczanie praw… a nie reguł.”

J.M. Littlejohn: 1908 publikacja „The principle of Osteopathy”:
„Osteopatia reprezentuje regułę, a nie zbiór reguł…” oraz „ podstawowe prawo odnoszące się do osteopatii, wyrażone jest w słowie „KOREKCJA”.

Edythe F. Ashmore: 1915 w swojej książce „Osteopathic Mechanics”:
„Główną myślą nauki, jaką jest osteopatia jest Lezja, która została zdefiniowana, jako każda odmienność strukturalna, która powoduje lub utrzymuje zaburzenia funkcjonalne.”

Jak daleko odeszliśmy od naszych korzeni zawodowych?

A.T. Still: Skupienie się na zbiorze Praw Natury i przyjęcie jako celu prawidłowego zdrowia lub harmonii Organizmu w 1899r., zostaje przekształcone w jedną zasadę przez J.M. Littlejohn’a: 1908 publikacja „The principle of Osteopathy” oraz lezję i jej skorygowanie przez Edythe F. Ashmore: 1915 w swojej książce „Osteopathic Mechanics”.

W ciągu dwóch pokoleń osteopatycznych nauczycieli i autorów podstawowy algorytm osteopatii został obrócony o 180 °.

Dwie generacje oznaczające dwie iteracje algorytmu … dzisiaj jesteśmy na ilu? 10 do 12 iteracjach?

Jak mogliśmy ponownie popełnić te same błędy?
Jedynie w matematyce dwa minusy dają plus, w szkoleniu osteopatycznym ta zasada najwyraźniej nie funkcjonuje…

Co można więc zrobić?

W opinii autora oraz według tego co dowodzi nauka złożoności: rozwiązanie leży w historii oraz złożoności samego zawodu.

Naszą propozycją jest:

Każdy osteopata z osobna, każdy uczeń, nauczyciel, każda szkoła lub organizacja edukacyjna oraz wszystkie poziomy organizacji zawodowej, powinni, dla własnych korzyści, ponownie i z krytycznym nastawieniem prześledzić: podstawy osteopatycznego algorytmu, zarówno w oryginalnych publikacjach Still’a, jak i w historii profesji…

…. i wtedy zadać sobie pytanie: jak daleko dałem się wciągnąć w modną wirtualność, a więc o ile odszedłem od: Naturalnych procesów i mechanizmów we wszystkich Formach i ich złożoności nieustannie wyrażanych w Naturze…?

Może to oznaczać możliwy początek indywidualnego oraz profesjonalnego zresetowania lub zrestartowania całego systemu, innymi słowy, podejścia u podstaw, niczym ruch korzenia trawy, zamiast podejmowania odgórnych decyzji…

Pomyśl o tym, co mówił stary doktor A.T. Still w 1984 roku:

„Osteopatia występuje w naturze;

Osteopatia opiera się na naturze;

Osteopatia to NATURA. „

Z poważaniem, z równin Halle,
Max GirardinZobacz także:

Zapisz się na newsletter

Zapoznałem się i zgadzam z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.
0

Twoja zamówienia