lokiecnawww1

ZESPÓŁ ŁOKCIA TENISISTY. FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA W PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTY

Uczestnik szkolenia zapozna się z anatomią funkcjonalną kończyny górnej, powiązaniami anatomicznymi z wybranymi systemami ciała człowieka, a także pozna koncepcje terapeutyczne w oparciu o terapię manualną, techniki powięziowe czy celowane techniki osteopatyczne.
Przedstawione zostaną modele terapii w odniesieniu do stanów ostrych, jak i przewlekłych.
Omówione zostaną koncepcje powstawania dysfunkcji w obszarze „łokcia tenisisty”, jak rownież w przedziale „zespołu łokcia golfisty” w oparciu o różnorakie modele diagnostyczno- terapeutyczne.
Dodatkowo uczestnik zapozna się z technikami autoterapii oraz treningiem powięziowym dla uzyskania długoterminowych efektów terapeutycznych.

Celem kursu jest przedstawienie funkcjonalnego modelu diagnostycznego i propozycji terapii w oparciu o aktualną wiedzę medyczną dla zaburzeń w obszarze łokcia ze szczególnym uwzględnieniem „łokcia tenisisty”.