Tagged: powięź

ledzw

Powięź piersiowo-lędźwiowa odkryta na nowo

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu posturalnej stabilności ciała człowieka. Jednakże, sam kręgosłup w połączeniu ze stawami  i...

pow

Powięź – charakterystyka ogólna

WSTĘP Powięzie (fasciae) to błoniaste struktury zbudowane z tkanki łącznej włóknistej. Podobnie jak kaletki maziowe, pochewki ścięgien, bloczki ścięgien czy...