Terapia dysfunkcji kranialnych - Systema

Terapia dysfunkcji kranialnych

Cena:
2,497.00 PLN
Termin:
Wyczyść

Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zagadnieniami związanymi z terapią czaszkowo-krzyżową oraz terapią stawu skroniowo-żuchwowego.

Kursant nauczy się lokalizować i rozpoznawać punkty referencyjne na podstawie funkcjonalnej i jakościowej ocenie narządu ruchu oraz skuteczne, a zarazem bezpieczne techniki terapii w obrębie kości twarzoczaszki, czaszki i kości obręczy miedniczej.

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił badać staw skroniowo-żuchwowy, oceniać jego dysfunkcje i przyczyny ich powstawania, jak również będzie znał techniki manualne umożliwiające ograniczenie dolegliwości bólowych, trzasków stawowych oraz stanów zapalnych w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • Wprowadzenie do terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Historia rozwoju metody, podstawowe pojęcia
 • Eksperymenty Sutherlanda
 • Anatomia i fizjologia systemu oponowego, czaszkowego, centralnego i obwodowego układu nerwowego
 • Anatomia zatok żylnych mózgu i ich fizjologiczne znaczenie
 • Rytmy płynów, rola płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Znaczenie systemu przeponowego dla układu cranio-sacralnego
 • Znaczenie układu naczyniowo-limfatycznego w odniesieniu do systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Zasady związane z prowadzeniem terapii systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Omówienie typowych reakcji po zabiegowych związanych z terapią czaszkowo-krzyżową
 • Wskazania do stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Omówienie wybranych dysfunkcji i ich wpływ na poszczególne systemy ciała człowieka
 • Psychologiczne aspekty terapii
 • Podstawowe zasady przeprowadzania badania i diagnostyki pacjentów, czerwone i pomarańczowe flagi – przeciwwskazania do terapii
 • Planowanie terapii u pacjentów z typowymi zaburzeniami ze strony układu czaszkowo-krzyżowego, przykłady kliniczne dysfunkcji systemu cranio-sacralnego
 • Powiązania anatomiczne i funkcjonalne – wybrane koncepcje dot. sytemu oponowego.
 • Anatomia i biomechanika stawu skroniowo – żuchwowego
 • Unaczynienie i unerwienie
 • Anatomiczne powiązania stawu skroniowo – żuchwowego z innymi częściami ciała
 • Typy postawy wg. Johna Wernhama
 • Dysfunkcja wstępująca i zstępująca
 • Przyczyny powstawania dysfunkcji stawu skroniowo – żuchwowego
 • Czynniki ryzyka
 • Objawy dysfunkcji stawu skroniowo – żuchwowego
 • Przeciwwskazania do terapii stawu skroniowo – żuchwowego
 • Bruksizm – przyczyny i objawy

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • Ocena wzrokowa pacjenta.
 • Trening zdolności palpacyjnych.
 • Palpacja struktur systemu cranio-sacralnego: struktury kostne, szwy czaszkowe, punkty kraniometryczne, system oponowy, struktury mięśniowo-powięziowe czaszki, szyi, górnego otworu klatki piersiowej,
 • Palpacja stawu skroniowo – żuchwowego oraz struktur mięśniowo – powięziowych z nim powiązanych
 • Protokół diagnostyczny – holistyczny sposób diagnostyczny ciała pacjenta w ujęciu osteopatycznym
 • Badanie i ocena systemu cranio-sacralnego
 • Badanie i ocena stawu skroniowo – żuchwowego
 • Chwyty czaszkowo-krzyżowe i wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Postępowanie terapeutyczne ukierunkowane na: kości czaszki, szwy czaszki, punkty kraniometryczne, chrząstkozrost klinowo-podstawny (SBB), system oponowy zewnątrz- i wewnątrzczaszkowy (namiot móżdżku, sierp mózgu, opony rdzenia kręgowego), kość krzyżową
 • Postępowanie terapeutyczne ukierunkowane na staw skroniowo – żuchwowy oraz struktury z nim powiązane: kości oraz szwy czaszki, kość gnykowa, łopatka

DLA KOGO:
fizjoterapeuci, masażyści, osteopaci, studenci kierunków medycznych

Zapisz się na newsletter

Zapoznałem się i zgadzam z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.
0

Twoja zamówienia