O nas

Tworzymy zespół specjalistów. Opieramy się na pracy indywidualnej terapeuty z pacjentem, co daje nam możliwość dogłębnej i rzetelnej analizy problemu pacjenta, a co za tym idzie ustalenia celowanej terapii. Podejście indywidualne i holistyczne są podstawą skutecznej rehabilitacji. Zawsze dostosowujemy metody i program pracy do pacjenta, starając się utrzymać profesjonalną więź psychologiczną i reagować na oczekiwania pacjenta.

W pracy z człowiekiem staramy się znaleźć oraz zrozumieć przyczyny powstawania objawu w ciele, wspólnie poznajemy i analizujemy mechanizmy negatywnego stymulowania dysfunkcji.

Holistyczne podejście do zdrowia oznacza traktowanie organizmu ludzkiego jako całości. Istnieją bardzo ścisłe powiązania pomiędzy organizmem fizycznym (wszelkimi układami i narządami), a naszym myśleniem, emocjami, wartościami, a także tym co jemy.

Naszym celem jest pomoc, dlatego stworzyliśmy zespół specjalistów działających wspólnie we wszystkich płaszczyznach, gwarantuje skuteczność działań na rzecz poprawy zdrowia i życia.