Koszty

 

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa do Szkoły Osteopatii dla Zwierząt wynosi 100 euro i nie podlega zwrotowi ani zaliczaniu na poczet wynagrodzenia za szkolenie.

Koszt zjazdów

Koszt pojedynczego (obowiązkowego) zjazdu szkoleniowego dla uczestników wynosi 290 euro. Zjazd egzaminacyjny odbywa się raz w roku i jest częścią ostatniego zjazdu.

Na koniec 3 roku odbywa się egzamin zawodowy. Opłata jednorazowa za egzamin to 350 euro.

Niepojawienie się na zjeździe nie zwalnia z obowiązku zapłaty za ten zjazd. 

Zasady wpłaty

Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy w euro. Wpłaty środków należy dokonać do 5 dnia miesiąca, w którym odbywa się moduł szkoleniowy, jednak nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (dotyczy modułów, które odbędą się w pierwszych dniach danego miesiąca). Nieobecność studenta na zajęciach nie zwalnia go z uiszczenia opłaty za moduł.

Stowarzyszenie osteopatii dla zwierzat

Składka coroczna wynosi 100 euro, opłata obligatoryjna.

W ramach Stowarzyszenia członkowie bezpłatnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach i konferencjach organizowanych na rzecz nauki osteopatii dla zwierząt w Polsce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *