Dofinansowania

I. Dofinansowania dla osób bezrobotnych

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat dofinansowań dla kursanta posiadającego statut osoby bezrobotnej.

 

II. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS to dofinansowania z Urzędu Pracy dla kursantów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Zgłoś się do nas pomożemy Ci wypełnić wniosek.

 

Instytucja szkoleniowa Systema składa się z trzech podmiotów gospodarczych:

 1. Systema Marcin Szkolnicki NIP 8951771221
  Organizator posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  pod numerem 2.02/00120/2016
  Podstawą działalności organizatora stanowi wpis do Centalnej Ewidencji Gospodarczej PKD 86.90 A, 85.59 B
 2. Systemowa terapia manualna Sp. z o.o. NIP 8952045103
  Organizator posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  pod numerem 2.02/00034/2016
  Podstawą działalności organizatora stanowi wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr. wpisu 0000560434 PKD 85.59 B
 3. Fundacja Na Fali Zdrowia NIP 8952027766

 

W ramach finansowania KFS podpisujemy umowy na przeprowadzenia następujących szkoleń:

 Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty

Terapia mięśniowo- powięziowa punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

Współczesne metody fizjoterapii z elementami osteopatii w ginekologii i położnictwie

Mięśniowo- powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego

 Napięciowe bóle głowy  

Techniki osteopatyczne- leczenie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego   

Techniki osteopatyczne- kompleksowa diagnostyka i terapia stawu kolanowego

Terapia czaszkowo-krzyżowa

-Część I Strukturalna

-Część II Funkcjonalna

-Część III Biodynamiczna

Techniki osteopatyczne- kompleksowa diagnostyka i terapia stawu barkowego

Zespół łokcia tenisisty.  Funkcjonalna diagnostyka i terapia w praktyce fizjoterapeuty.

Anatomia i ontogeneza w koncepcji osteopatycznej

Fizjologia