Dofinansowania - KFS - Systema

Dofinansowania – KFS

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚRODKI KFS?
Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum jednego pracownika na umowę o pracę.

 

UWAGA!
Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

 

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?
W powiatowym urzędzie pracy, pod który przypisany jest pracodawca ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kursów, zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.

 

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ DOKUMENTY O DOFINANSOWANIE KURSU?
Wnioski można złożyć w terminie naboru ogłoszonego przez przypisany dla pracodawcy powiatowy urząd pracy.
Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy mogą być inne. Informacja o rozpoczęciu naboru jest zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

 

INFORMACJE, KTÓRE PRZYDADZĄ SIĘ DO WNIOSKU!
1. Dane Organizatora:
SYSTEMA Marcin Szkolnicki
ul. Łużycka 18A, 51-111 Wrocław
NIP: 8951771221, REGON: 932808290

2. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług:

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych: Certyfikat SUS 2.0. nr DEKRA/SUS/000433

3. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:

Organizator posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  pod numerem 2.02/00120/2016.

4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

Podstawą działalności organizatora jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kod PKD: 85.59.B

W celu otrzymania dodatkowego wsparcia  / podpisania dokumentów, wymaganych przez urząd pracy prosimy o informacje na adres e-mail: kursy@systema.com.pl

 

PRZECZYTAJ ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK!
• Szkolenia, na które możesz złożyć wniosek KFS dostępne są na naszej stronie internetowej www.systema.com.pl.
• Zanim złożysz wniosek, prześlij zgłoszenie rezerwacyjne przez stronę internetową www.systema.com.pl i zaznacz DOFINANSOWANIE i dopiskiem KFS (nie pobieramy zaliczek).
• Rezerwacje trzymamy do 21 dni przed terminem kursu. Po tym czasie prosimy o opłacenie szkoleniu.

Zapisz się na newsletter

Zapoznałem się i zgadzam z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.
0

Twoja zamówienia