samo

Coaching

Najskuteczniejsza metoda pomocy, daję Ci wędkę, nie rybę. Polega na rozwijaniu silnych stron, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu ograniczeń oraz ułatwianiu funkcjonowania w zespole. Celem coachingu jest wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu planowanych zmian w oparciu o własne odkrycia. Zwiększa skuteczność i efektywność Twoich działań, pobudza do myślenia, spojrzenia na problem z innej perspektywy. To spotkanie indywidualne lub grupowe. Coaching indywidualny – pracujesz kiedy chcesz na indywidualnych spotkaniach z coachem, tematyka oraz przebieg sesji w 100% dopasowany do Twoich potrzeb. Coach pomaga Ci we wzmocnieniu pewności siebie oraz realizacji zamierzony celów.

Proces coachingu przebiega wg harmonogramu :

  • Ocena, w jakim punkcie życia znajduje się klient
  • Określenie celów, które chce osiągnąć
  • Wdrażanie zmian
  • Kontrola postępów
  • Podsumowanie

Czas trwania 1h, co 2 – 4 tygodnie, ok. 6 spotkań.

„Celem coachingu jest wsparcie klienta w osiąganiu celów jakie sobie stawia. Coach pomaga klientowi w poszukiwaniach odpowiedzi, kierunków zmian i działań zwiększających jakość jego funkcjonowania.”

 

Nasi specjaliści:

Aneta Stanowska