Posmogowe oczyszczanie organizmu z toksyn - Systema

Posmogowe oczyszczanie organizmu z toksyn

W świetle ostatnich wiadomości z kraju na myśl nasuwa się sformułowanie: „Najgorszy zabójca to ten, którego nie widać”. Stacje pomiarowe w ostatnim czasie biją na alarm, bo poziomy zanieczyszczenia powietrza przekraczają normy wielokrotnie. Sytuacja smogowa w dużych miastach jest naprawdę katastrofalna, pogarsza się także zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

Największą wagę przykuwa się do stężenia pyłów PM2.5 oraz PM10. W wielkomiejskim powietrzu znajdują się także inne składniki toksyczne i rakotwórcze, na przykład węglowodory aromatyczne, między innymi benzopiren, metale ciężkie i dioksyny, ale też dwutlenek siarki, azotu czy tlenek węgla. Są to substacje równie toksyczne jak te zawarte w dymie papierosowym.

To, co wydostaje się do powietrza, osadza się w naszych płucach, błonie śluzowej nosa, gardła, krtani i tchawicy, zatyka pęcherzyki płucne. Gdy zanieczyszczenia osadzają się w górnych drogach oddechowych, zaczynają je drażnić i stymulować rozwój reakcji zapalnej. Jest to forma obrony naszego organizmu przed tymi szkodliwymi cząsteczkami.

W efekcie dochodzi do obrzęku błon śluzowych, zwiększa się produkcja śluzu, co objawia się kaszlem a niekiedy także dusznością. Zniszczeniu ulega także aparat rzęskowy dróg oddechowych. Wymiana gazowa staje się utrudniona, co nadmiernie obciąża mięsień sercowy. Stan taki toruje drogę wszelkim infekcjom – na błony śluzowe nosa, gardła czy oskrzeli z łatwością trafiają wirusy i bakterie, dla których jest to idealna wręcz sposobność do zaatakowania organizmu – w rezultacie cierpimy na bakteryjne zapalenia oskrzeli i płuc. Oprócz tego obserwuje się przerost i nadmierne nowotworzenie komórek, co prowadzi do wystąpienia chorób nowotworowych.

Smog nieustannie drażni nasze drogi oddechowe, stąd pojawia się chrypka, kaszel, katar, alergie, szczególnie dotyka to astmatyków.

Wiele badań epidemiologicznych dowodzi szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dotyczy to nie tylko układu oddechowego, lecz także rozwoju chorób układu naczyniowego i serca a nawet układu nerwowego. Smog powoduje bóle głowy, złe samopoczucie i bezsenność, różnego rodzaju dolegliwośc bólowe, podrażnienie oczu, niekorzystnie wpływa też na rozwój dzieci. Może prowadzić nawet do krzywicy, ponieważ powoduje zmniejszoną produkcję witaminy D, której niedobór skutkuje zmianami w układzie kostnym. Badania jakości powietrza atmosferycznego potwierdzają związek pomiędzy wzrostem stężenia pyłu PM10 a zwiększonym zachorowaniem na raka płuc. Wzrost zachorowalności na nowotwory układu oddechowego w obszarach uprzemysłowionych można wiązać właśnie ze zjawiskiem smogu.

Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca przeprowadzili badania odnośnie związku pomiędzy zawartością szkodliwych substancji w powietrzu a częstością incydentów kardiologicznych i naczyniowo-mózgowych. Pod uwagę wzięli stężenie dwutlenku siarki, tlenków azotu, czadu i pyłów zawieszonych.

 • Podczas wysokiego poziomu tlenków azotu w szpitalach pojawia się o 12 proc. więcej chorych z zawałem serca. Ryzyko zawału zwiększa się także przy niższych wartościach ciśnienia atmosferycznego.
 • O 16% rośnie liczba udarów mózgu – wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu związane było z wyższymi stężeniami tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, mniejszą prędkością wiatru oraz ogłoszeniem alarmu smogowego 3 i 5 dni przed udarem.
 • Więcej jest także pacjentów z zatorowością płucną – 18%. Częstsze hospitalizacje z tej przyczyny wystapiły przy wysokim stężeniu tlenku i dwutlenku azotu, wyższej wilgotności powietrza i niższego stężenia ozonu. Z tych samych powodów w śląskich szpitalach pojawiło się więcej pacjentów z migotaniem przedsionków.
 • Odnotowano większą liczbę zgłoszeń do lekarzy pierwszego kontaktu.
 • Podczas alarmu smogowego umiera o 6% więcej osób. Tendencja ta utrzymuje się nawet do dwóch tygodni po alarmie.

Na powierzchni pyłów osadzać się mogą cząsteczki metali ciężkich, które z łatwością przenikają do górnych dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych, a stamtąd drogą krwionośną do całego organizmu.

Metale ciężkie przedostające się do organizmu (m.in. kadm, ołów, rtęć, chrom, kobalt, cynk, cyna) powodują zatrucia ostre, mogą także się kumulować i prowadzić do zatruć przewlekłych. Zatrucia ostre powodują takie metale, jak: As, Zn, Cd, Cu i Hg. Zatrucia przewlekłe mogą wywoływać m.in.: As, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Sn, Co, Ni, Mn, Se, Fe, i Ag.

Metale łatwo ulegają kumulacji w określonych organach, a kancerogenne oddziaływanie występuje, gdy poziom metalu w danym organizmie osiągnie lub przekroczy dawkę progową. Często organami najbardziej atakowanymi są te związane z detoksykacją lub eliminacją metalu. Dlatego też metale ciężkie głównie atakują wątrobę i nerki. Ponadto często stwierdza się kumulację metali w kościach, mózgu i mięśniach.

Kadm, ołów, rtęć, cynk i cyna są metalami o bardzo wysokim stopniu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia.

KADM: jego wolne jony wiążą się z atomami siarki, wodoru i tlenu, powodując zaburzenia różnych cykli metabolicznych. Zaburza metabolizm białek, zakłóca przemianę witaminy B1. Wpływa na metabolizm związków wapnia i fosforu, upośledza prawidłową mineralizację kości – zwiększa ich łamliwość. Rakotwórczy, embriotoksyczny, teratogenny.

Układ wydalniczy – pojawienie się w moczu białek wysokocząsteczkowych, zahamowanie działalności sorpcyjnej kanalików nerkowych, kamica nerkowa.
Układ oddechowy – obrzęk pęcherzyków płucnych i rozedma płuc, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, niewydolność oddechowa, zanik węchu.
Układ krwionośny – zaburzenia krążenia.
Embriotoksycznie – niedokrwistość niedobarwliwa, zwyrodnienie mięśnia sercowego i nadciśnienie tętnicze, przedwczesne porody, niska masa urodzeniowa noworodków i różne zaburzenia węchowe płodu.
Głównymi docelowymi organami kumulującymi kadm są wątroba i nerki, a także trzustka, jelita, gruczoły oraz płuca.

OŁÓW: zatrucia przewlekłe dotyczą przede wszystkim układu pokarmowego i nerwowego. Główne objawy to znużenie, zmęczenie, porażenie mięśni, szara obwódka wokół zębów, osłabienie pamięci, zaburzenia neurologiczne i psychiczne. Szczególnie toksycznie oddziałuje na układ nerwowy ludzi młodych, u których bariera krew-mózg nie jest jeszcze dobrze wykształcona. Na zatrucie ołowiem narażone są ponadto układy krwionośny i sercowo-naczyniowy, oddechowy, a także nerki i wątroba. Powoduje zaburzenia funkcji rozrodczych i metabolizmu wapnia, przez co jego nadmiar w organizmie jest przyczyną deformacji kości.

Embriotoksyczne – zmniejszenie liczebności i wielkości płodów, wzrost śmiertelności noworodków. 2. Rakotwórcze – łagodne i złośliwe nowotwory nerek, guzy gruczołów wydzielania wewnętrznego, gruczolaki płuc.
Mutagenne – uszkodzenie leukocytów.

CYNK: Przy wysokich stężeniach odkłada się w nerkach i wątrobie, powoduje niedokrwistość, co wiąże się z obniżeniem przez ten pierwiastek przyswajalności innych pierwiastków, takich jak: żelazo, fosfor, miedź i wapń. Uważany jest również za czynnik rakotwórczy.

CHROM: przekroczenie stężeń fizjologicznych, zwłaszcza w przypadku Cr(VI), jest czynnikiem alergicznym, a nawet rakotwórczym. Związki chromu uszkadzają układ pokarmowy, powodują zmiany skórne, wykazują działanie mutagenne, embriotoksyczne i teratogenne. Ekspozycja na chromian zawarty w atmosferze może powodować raka jamy nosowej oraz oskrzeli z okresem utajonym od 10 do 15 lat.

RTĘĆ: jest trucizną enzymatyczną i przy stężeniach przekraczających dopuszczalne wywołuje uszkodzenia komórek. Nieorganiczne i organiczne związki rtęci intensywnie kumulowane są w nerkach, wątrobie, a związki metylortęci w układzie nerwowym. Metylortęć łatwo przenika do mózgu i poraża zakończenia nerwów czuciowych.

Zanieczyszczenia powietrza w połączeniu z przetworzoną żywnością i środkami farmakologicznymi znacznie utrudniają pracę narządów wewnętrznych.
Przykładowymi objawami, które można u siebie zaobserwować są:

 • zgaga, niestrawność i związany z tym ból brzucha, nudności, wymioty
 • nieregularne wypróżnienia, zaparcia, wzdęcia, biegunki, wydęty brzuch, szczególnie po jedzeniu
 • hemoroidy
 • nadwaga lub otyłość
 • nieświeży oddech
 • alergie i uczulenia, nietolerancje pokarmowe
 • częste infekcje
 • problemy skórne
 • problemy ze snem, ospałość
 • bóle stawów
 • bóle menstruacyjne
 • migreny
 • stany depresyjne, wahania nastroju
 • spadek energii, chroniczne zmęczenie

Co się dzieje na poziomie komórkowym?

Metale i związki organiczne zawarte w cząsteczkach PM2.5 (m.in. węglowodory aromatyczne i poliliposacharydy) powodują zwiększoną produkcję wolnych rodników w tkankach, szybsze zużycie substancji antyoksydacyjnych i wywołują stres oksydacyjny.

Reaktywne formy tlenu (ROS – Reactive Oxygen Species) wytwarzają rodnik hydroksylowy OH, który jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za oksydacyjne uszkodzenie DNA. Może to prowadzić do procesów karcino- i mutagennych, a przy powielaniu uszkodzonego łańcucha także do procesów nowotworzenia.

Cząsteczki PM2.5 obniżając zdolności antyoksydacyjne komórek prowadzą do peroksydacji błony lipidowej, co podnosi poziom wapnia wewnątrzkomórkowego, wapń natomiast indukuje reakcje zapalne i proces apoptozy oraz nekrozy komórek.

PM2.5 wywołując stan zapalny podwyższają poziom cytokin, neutrofili, eozynofili, limfocytów T i mastocytów we krwi oraz płynie oskrzelowo-pęcherzykowym. Interakcja pomiędzy cytokinami a komórkami zapalnymi może prowadzić do uszkodzenia tkanki (np. płucnej).

Istnieje wiele sposobów na wspomaganie organizmu w walce ze smogiem – jednym z nich jest noszenie specjalnej maski antysmogowej. Najważniejszy w niej jest filtr, standardem jest 0,3 mikrometra, który zapewnia ochronę przed drobnymi cząsteczkami PM2.5. Warto także zwrócić uwagę na warstwę z aktywnego węgla, która zatrzymuje również cząsteczki gazowe, których szczególnie dużo znajduje się w pobliżu ruchliwych ulic. Filtr taki należy wymieniać w zależności od tempa zużycia, ten natomiast jest różny względem stopnia zanieczyszczenia powietrza. Może wystarczyć na 2 tygodnie, ale w niektórych przypadkach nadaje się do wymiany już po kilku godzinach użytkowania.

Naturalną substancją oczyszczającą organizm z metali ciężkich jest powszechnie stosowana w kuchni kolendra. Doskonale usuwa z kości i centralnego układu nerwowego rtęć, kadm i ołów. Jest prawdopodobnie jedynym czynnikiem, który skutecznie wyciąga rtęć zgromadzoną w przestrzeni międzykomórkowej oraz w jądrach komórek. Jako jedyna wyciąga również metale ciężkie z komórek mózgowych. W procesie usuwania metali ciężkich kolendra jedynie przenosi szkodliwe substancje do innych rejonów ciała, więc żeby nie doszło do wtórnego zatrucia i aby proces odtruwania mógł się pomyślnie zakończyć, musi być stosowana jednocześnie z innym czynnikiem, który pozwoli je związać i usunąć z organizmu. Takim czynnikiem usuwającym jest m.in. chlorella, która nie tylko aktywuję procesy oczyszczające, ale również wiąże wszystkie znanie toksyczne metale oraz toksyny środowiskowe i ułatwia ich usunięcie z organizmu. Jest, więc idealną „ towarzyszką „ kolendry.

Świetnie sprawdza się także Kombucha – symbiotyczne konsorcjum bakterii Acetobacter i drożdży oraz inne naturalne mikroorganizmy w kompozycji ziołowo-roślinnej. Mikroorganizmy zawarte w napoju produkują różne metabolity. Jest on bogaty w kw. organiczne, aminokwasy, witaminy, antyoksydanty, enzymy i istotne mikroelementy. Wśród wielu właściwości prozdrowotnych szczególnie należy nadmienić zdolność do detoksykacji i energetyzowania organizmu, wzmocniene systemu immunologicznego i poprawę trawienia. Odnotowuje się szczególną poprawę po peroksydacji lipidow, stresie oksydacyjnym, cytotoksyczności spowodowanej zanieczyszczeniem środowiska. Hamuje także proces apoptozy.

Wspomóc swój organizm można także korzystając z terapii osteopatycznej, dzięki której usprawniona zostaje praca narządów wewnętrznych (m.in. wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, jelit) które są kluczowymi elementami w neutralizacji i pozbywaniu się toksyn z organizmu. Osteopatia poprawia również funkcjonowanie układu naczyniowego, w tym żylnego i chłonnego, bez udziału których proces detoksykacji nie będzie wystarczająco efektywny. Dodatkową i równie istotną korzyścią płynącą z terapii jest zwiększenie witalności i energii życiowej organizmu oraz lepsze samopoczucie.

 

WROCŁAW SMOG 15.02.2017R.

Wrocław dzisiaj.Podpisz apel: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/powietrze-KE?utm_campaign=JD4ojEJUC9

Opublikowany przez Marcin Mnich Środa, 15 lutego 2017

WROCŁAW BEZ SMOGU 27.02.2017R.

Opublikowany przez Marcin Mnich Poniedziałek, 27 lutego 2017Zobacz także:

Zapisz się na newsletter

Zapoznałem się i zgadzam z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.
0

Twoja zamówienia